Кабмін розширив санкційний список “Савченко-Сенцова”

Çäàíèå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû â Êèåâå â ÷åòâåðã, 27 ìàðòà 2008 ã. Ôîòî Àëåêñàíäðà Ñèíèöû / ÓÍÈÀÍ

Кабінет міністрів України затвердив та передав у Раду національної безпеки і оборони (РНБО) оновлений перелік персональних санкцій проти осіб, причетних до протиправних дій щодо громадян України.

Відповідне розпорядження від 8 серпня з’явилось на сайті Кабміну.

У документі зазначено, що перелік розроблений у зв’язку з винесенням судовими органами РФ незаконних обвинувальних вироків і здійсненням інших протиправних дій щодо громадян України.

Список був затверджений відповідно до закону про санкції та згідно зж рішенням РНБО щодо так званого санкційного списку Санченко-Сенцова.

Источник